Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 26 fångstplatser, se karta.

Under veckan 19 och 21 har vi inte möjlighet att genomföra stickmyggfångsten i Nedre Dalälven så första fångstveckan för 2023 blir veckan 23.

Letar du efter Forhaga? Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.Vecka 23
Efter två stora översvämningar finns det nu översvämningsmyggor i luften tillsammans med skogsmyggorna. På de flesta ställen ser man effekten av bekämpningarna då mängderna hade varit mycket högre utan de två insatserna. Flest mygg fångades på Hyttön där det finns områden utan bekämpningstillstånd i närheten. Alla fångster kan ses i tabellen här.