Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 39 fångstplatser, se karta.


Letar du efter Forhaga? Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.Vecka 37
Årets sista myggfångst resulterade i fåtal myggor på de flesta platser, se här. Stickmyggsmonitoringen avslutas för i år och drar igång igen våren 2023.

Vecka 35
Kallare väder har lett till en ännu större minskning av veckans fångst som vi drar fältsäsongen mot sitt slut. Teknisk problemen den här veckan berodde på bilproblem som påverkade fångsten från flera fällor på södra rundan  Se här.

Vecka 33
Mängderna har minskat på de flesta platser. Fångsten förtsätter vara låg. Se här.

Vecka 31
Veckans fångst består fortfarande till största del av skogsmygg och myggmängderna är fortsatt låga. Se här.

Vecka 29
Myggmängderna är fortsatt låga och under 500 stickmyggor per fällnatt på de flestra platser, se veckans fångst.

Vecka 27
Utan nya översvämningar fortsätter veckans fångst att spegla volymen relaterad till skogsmyggor. På grund av en försenad leverans av torris förkortades våra veckor och fyra anläggningar försvann under denna vecka.

Vecka 25
På de flesta platser finns få stickmyggor, se veckans fångst, och av dessa är de flesta skogsmygg. Flest fanns vid Hundmyran (3 040) samt vid Hallarsbo (2 320).

Vecka 23
Antalet stickmygg har ökat på de flesta platser, se veckans fångst. Flest fanns i Möklinta (2 900 st) samt Huddunge (2 520 st). Dessa fångster består till största del av skogsmygg.

Vecka 21
Den här veckan har antalet stickmygg har ökat, se veckans fångst, och består till största delen av skogsmygg. Flest fanns i Lindängsbäcken (2 540 st) och i Sonnboviken (1 100 st).

Vecka 19
Nu är stickmyggmonitoringen igång igen. Det fanns en del mygg i fällorna, se veckans fångst. Det rör sig mest om övervintrande honor av släktet Culiseta, skogsmyggens larver är på gång i smältvattenpölar och kommer troligtvis vara i luften vid nästa fångsttillfälle som är vecka 21.