Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 39 fångstplatser, se karta.


Letar du efter Forhaga? Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.
Vecka 19
Nu är stickmyggmonitoringen igång igen. Det fanns en del mygg i fällorna, se veckans fångst. Det rör sig mest om övervintrande honor av släktet Culiseta, skogsmyggens larver är på gång i smältvattenpölar och kommer troligtvis vara i luften vid nästa fångsttillfälle som är vecka 21.