Tredje bekämpningsinsatsen avslutad

I går bestämde vi oss att avbryta årets tredje bekämpningsinsats vid Nedre Dalälven på grund av den kraftiga höjningen av vattenflödet. Bekämpningen fokuserade på områden runt Österfärnebo, Gysinge, Tärnsjö och Hedesunda. Den fjärde översvämningen har redan startat och förväntas blir mycket omfattande. Bekämpningsmedlet räcker inte till en fjärde insats och tyvärr får man räkna med en viss kläckning av översvämningsmyggor. I år har vi bekämpat över 11 000 hektar vilket inte har förekommit tidigare år.