Uppdatering om läget vid Klarälven och vid Dalälven

Bekämpningsinsatsen vid Klarälven i Forshaga avslutades i onsdags och kontrollerna i går visade genomgående på bra resultat. Flödet i Klarälven har minskat och ingen ökning förväntas den närmaste tiden. Översvämningarna vid Klarälven var omfattande och vi kommer att uppdatera ramområdena för nästa års tillståndsansökan till Naturvårdsverket.nnFör Dalälven ser vi just nu den största översvämningen på decennier. Enorma ytor är översvämmade men det är svårt att bedöma hur omfattande kläckningen av översvämningsmygg blir. Bekämpningsmedlet VectoBac G för Dalälven är nästan slut efter tre stora insatser i år och räcker inte till en meningsfull insats vid denna enorma översvämning. Även om vi skulle bekämpa några hundra hektar så skulle det inte märkas om bekämpningen hade behövts på flera tusen hektar. Därför kommer vi alltså inte genomföra en fjärde bekämpning vid Dalälven.n