Utebliven bekämpning i maj gav myggproblem

Det var ingen kul upplevelse när vi måndagen 24 juni besökte ett stort antal områden och drabbades av besvärande mängder Aedes sticticus och Aedes rossicus från Bännbäck till Mehedeby. Det är djupt beklagligt att befolkningen återigen drabbas av dessa översvämningsmyggor trots att det finns resurser att utföra bekämpning, men bekämpning kan inte utföras utan tillstånd. Dröjsmål i Miljödepartementets och Naturvårdsverkets handläggning har orsakat enorma problem för boende och besökare i Nedre Dalälven. Den översvämning som inträffade i början av maj producerade larver av översvämningsmyggor men de kunde utvecklas fritt eftersom Naturvårdsverkets tillstånd inte trädde i laga kraft förrän 18 maj. Låg vattentemperatur medförde att utvecklingen till vuxna skedde under relativt lång tid så stora mängder vuxna blodsökande stickmygghonor kunde först uppmätas vecka 23 och till vecka 25 ökade de ytterligare. Den bekämpning som genomfördes vecka 23 har fungerat väl men det är nu mycket tydligt att det även hade behövts en bekämpning i första halvan av maj.n