Vårt år

Vi får ofta frågan vad vi som jobbar med stickmyggbekämpning gör på vintern. Denna årsklocka visar hur vårt år ser ut.