Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2017-11-06 10:42

Ansökan om myggbekämpning 2018

Ansökan om dispens för spridning av VectoBac G från helikopter samt ansökan om tillstånd för spridning av VectoBac G inom Natura 2000 - områden skickades idag till Naturvårdsverket. Läs mer

2017-08-31 15:56

Nu är bekämpningssäsongen 2017 över

Den sista augusti avslutas årets bekämpningssäsong. Det har varit en torr sommar utan en enda översvämning varken vid Dalälven eller genom lokalt regn, och därmed behövdes det inga bekämpningsinsatser. 

PÅ GÅNG

VECKA 46

Hörande med Länsstyrelser.


VECKA 51

Från och med denna vecka är vi jullediga.

VECKA 2

Vi kommer tillbaka från ledigheter.

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 29 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »