Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2017-06-21 09:47

Låga myggmängder till midsommar

Just nu är myggmängderna extremt låga, och befolkningen och besökare kan se fram emot att fira en nästintill myggfri midsommar vid Nedre Dalälven. Vi önskar alla Glad Midsommar!

2017-04-24 10:44

Tillstånd och dispens från Naturvårdsverket

Den 7 april 2017 kom beslutet från Naturvårdsverket om bekämpning av översvämningsmyggor 2017.  Läs mer

PÅ GÅNG

VECKA 18

Från och med 1 maj har vi beredskap för eventuell bekämpning.


VECKA 33

Monitoringvecka.


VECKA 35

Monitoringvecka.

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 29 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »