Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2020-07-16 12:08

Lyckad bekämpning i Forshaga

Våra efterkontroller i områden i Forshaga visade på lyckat resultat av bekämpningsinsatsen med i stort sett inga levande översvämningsmygglarver kvar. Det finns dock en liten risk för en viss kläckning av vuxna blodsugande översvämningsmyggor från några områden utan markägartillstånd och därför utan bekämpning.

2020-07-14 20:08

Bekämpning i Forshaga genomförd

Idag genomfördes första bekämpningen i Forshaga kommun och insatsen omfattade totalt 154 ha.

2020-07-01 11:44

Intresserad av insekter - sök entomolog vikariatet

Vi söker en vikarie med kunskaper i entomologi som kan skolas in som ansvarig för egenkontrollprogrammet. Läs mer

PÅ GÅNG

VECKA 39

22/9: NEDABS VD CharlottaHeimersson och Biologisk Myggkontrolls verksamhetsledare Jan Lundström är inbjudna att vara med på KS i Forshaga

25/9: Samråd med länsstyrelsen Värmland inför ansökan om myggbekämpning i Forshaga 2021

VECKA 40

Ansökan om bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter i Forshaga 2021 ska lämnas in till Naturvårdsverket.

VECKA 41

Vi jobbar på enligt årsklockan.

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »