Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2019-10-25 11:40

Ansökningar till Naturvårdsverket skickade

Den 15 oktober skickades ansökan om stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven för åren 2020-2022. Ansökan omfattar ramområden på totalt 12 543 ha, se områden här.  En ansökan om bekämpning i Forshaga kommun för 2020 och totalt 669,4 ha (se områden här) skickades till Naturvårdsverket den 24 oktober. På Naturvårdsverkets hemsida finns hela ansökan för Nedre Dalälven tillgänglig här, ansökan om Forshaga kommer att läggas ut där inom kort.

2019-09-04 16:06

Bekämpning 2019 avslutad

Under bekämpningssäsongen 2019 behövdes en bekämpningsinsats i början av juni, därefter inträffade inga fler översvämningar. Nu har tillståndet för bekämpningen 2019 gått ut och vi fokuserar på nästa ansökan där vi planerar att söka för tre år för Nedre Dalälven.

PÅ GÅNG

VECKA 43

Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg  i Forshaga kommun skickas till Naturvårdsverket

VECKA 44

Öppet informationsmöte i Gysinge, Föreningen för myggbekämpning

VECKA 45

Vi jobbar på enligt årsklocken.


Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »