Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2020-10-14 14:41

Ansökan Forshaga 2021

Ansökan för myggbekämpning i Forshaga 2021 är inlämnad till Naturvårdsverket som har påbörjat handläggningen. Hela ansökan samt tidsplanen för prövningen  hittas på Naturvårdsverkets hemsida.

PÅ GÅNG

VECKA 48

Avrapportering av villkor 3c enligt beslutet från Naturvårdsverket för Nedre Dalälven

VECKA 50

Avrapportering av villkor 3c och 3d enligt beslutet från Naturvårdsverket för Forshaga

VECKA 52

God Jul och Gott Nytt År!

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »