Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2018-06-05 16:14

Längre svarstid på mail

Vi vill uppmärksamma att det kan ta längre tid tills vi svarar på mail, eftersom vi är underbemannade.

2018-06-01 10:41

Stor myggproduktion från obekämpade områden

Denna vecka har vi mätt myggmängderna med CDC-fällor i ett antal obekämpade områden och alla har visat sig vara högproduktiva. Mer information finns under Stickmyggläget.

2018-05-17 16:25

Skogsmygg i luften

Nu är de första stickmyggorna i luften och på en del ställen finns det gott om skogsmygg. Även några Aedes sticticus, målarten för bekämpningen, har vi hittat bland myggen som flyger nu.  Dessa individer har kläckts tidigt när översvämningen började, samtidigt med skogsmyggorna, och då hade de hunnit bli puppor när bekämpningen genomfördes.
Vi vill uppmärksamma att översvämningens omfattning är i paritet med läget sommaren 2000, ett extremt myggår innan projektet Biologisk Myggkontroll började, med till exempel  23000 stickmygg per fällnatt i Österfärnebo och 62100 stickmygg per fällnatt i Sälja.

PÅ GÅNG

Från 1 maj till 31 augusti

Är vi förberedda på eventuella bekämpningsinsatser.

VECKA 31

Monitoringvecka.

VECKA 33

Monitoringvecka.

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 29 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »