Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2019-06-26 09:26

Utebliven bekämpning i maj gav myggproblem

Det var ingen kul upplevelse när vi måndagen 24 juni besökte ett stort antal områden och drabbades av besvärande mängder Aedes sticticus och Aedes rossicus från Bännbäck till Mehedeby. Det är djupt beklagligt att befolkningen återigen drabbas av dessa översvämningsmyggor trots att det finns resurser att utföra bekämpning, men bekämpning kan inte utföras utan tillstånd. Dröjsmål i Miljödepartementets och Naturvårdsverkets handläggning har orsakat enorma problem för boende och besökare i Nedre Dalälven. Den översvämning som inträffade i början av maj producerade larver av översvämningsmyggor men de kunde utvecklas fritt eftersom Naturvårdsverkets tillstånd inte trädde i laga kraft förrän 18 maj. Låg vattentemperatur medförde att utvecklingen till vuxna skedde under relativt lång tid så stora mängder vuxna blodsökande stickmygghonor kunde först uppmätas vecka 23 och till vecka 25 ökade de ytterligare. Den bekämpning som genomfördes vecka 23 har fungerat väl men det är nu mycket tydligt att det även hade behövts en bekämpning i första halvan av maj.
 

2019-06-14 17:21

Lyckad bekämpningsinsats och den aktuella myggsituationen

Våra efterkontrollen visade att bekämpningsinsatsen under veckan 23 gav bra resultat med inga levande översvämningsmygglarver på våra provpunkter efter bekämpningen. Dock finns det redan en hel del stickmygg i luften, se veckans fångst. På några ställen, till exempel Ista, Mattön, Bännbäck och Sandnäsbadet  kunde vi verifiera förekomst av översvämningsmygg och Aedes sticticus. Detta beror på en mindre översvämning i början av maj där en bekämpningsinsats hade behövts på vissa ställen. Naturvårdsverkets beslut vann dock inte laga kraft före den 18 maj och därmed för sent för denna första översvämning.

2019-06-08 15:01

Bekämpningsinsatsen avslutas i dag

Idag flyger vi de sista områdena och avslutar insatsen i Avesta. I morgon genomförs sedan de sista efterkontrollen på dessa områden. Totalt omfattade årets första bekämpningsinsats 3166 ha.

PÅ GÅNG

Från och med 1 maj

Har vi beredskap inför eventuell stickmyggbekämpning.

VECKA 33

Monitoring-vecka och fångstresultat läggs ut på fredag. Kläckfällorna töms varje vecka

VECKA 35

Monitoring-vecka och fångstresultat läggs ut på fredag. Kläckfällorna töms varje vecka

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »