Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2021-06-24 12:23

Skicka era myggproblem

Efter den i särklass största bekämpningen sedan starten 2002 har vi nu tittat på resultatet. Redan 24 hr efter bekämpning utvärderades effekter på larverna och visade 98-100% reduktion vilket innebär att endast ett fåtal stickmyggor kläckts från bekämpade områden. Men nu tre veckor efter bekämpningen har det visat sig att stora till mycket stora mängder blodsökande Aedes sticticus förekommer i flera områden – var kommer de ifrån?
 
Denna stickmygga flyger mycket långt vilket innebär att samtliga produktive översvämningsområden inom minst 5 km måste bekämpas för att stickmyggorna inte skall flyga in från obekämpade områden. Inför nästa ansökan kan vi behöva utvidga våra ramområden. För att kunna utvidga vår bekämpning till de områden vars stickmyggor nu drabbar exempelvis Östa, men också några andra områden där det finns produktionsområden utan tillstånd behöver vi information från stickmyggdrabbade – såväl boende som besökare.
 
Skriv till vår infomail info@mygg.se och berätta hur eller på vilket sätt ni drabbats av stickmyggor samt ange plats (så noga som möjligt), datum och gärna tid. Behövs även kontaktuppgifter så vi kan ta kontakt och fråga om mer detaljer när det behövs.
 

2021-06-24 06:10

Slutsatsen av den andra bekämpningsinsatsen

Den 20/6 har vi avslutade den andra bekämpningen för säsongen 2021. Vi har då utfört bekämpning av översvämningsmyggor i 643 ha översvämmade områden inom 3 kommuner i Nedre Dalälven. (se karta)
Vi hoppas den bidrar till en trevlig midsommar!

2021-06-18 21:43

Andra bekämpningen - Efter regn

Vi startar den andra bekämpningsinsats imorgon (19/6) om vädret tillåter. Regn har skapat översvämningar i områden som är bortkopplade från Dalälven vilka har orsakat en kläckning av översvämningsmygglarver. Bekämpning kommer ske i områdena kring Hallaren, Vivastbo och Dalkarlsbo. Om det inte blåser och rengar för mycket hoppas vi  kunna avsluta bekämpningsinasten under helgen. 
 

2021-06-04 12:52

Bekämpning i Nedre Dalälven och Forshaga kommun

Under förmiddagen genomförs bekämpning i Avestaområdet vilket avslutar den mycket omfattande första bekämpningen för säsongen 2021. Vi har då utfört bekämpning av översvämningsmyggor i 5856 ha översvämmade områden inom 7 kommuner i Nedre Dalälven (klicka för karta) och i 276 ha inom Forshaga kommun (klicka för karta). Varmt tack till all extrapersonal som med stor entusiasm och utan klagan utfört omfattande arbetsuppgifter inför och efter bekämpning.
 

PÅ GÅNG

VECKA 30

Vi fortsätta hålla koll på bekämpningsområderna även om det är torrt och det inte är mycket regn i prognosen.

VECKA 31

Egenkontroll och Monitoringprogrammen pågår. Vi fortsätta arbeta enligt vår årsklocka.

VECKA 32

VI fortsätta arbeta enligt vår årsklocka

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »