Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2021-11-19 14:01

Vi söker en myggbekämpningstekniker, vikariat heltid

Är du intresserad av ett roligt och varierande jobb - Läs mer här! Läs mer

2021-10-04 11:02

Ansökan Forshaga 2022 inlämnad till Naturvårdsverket

Vi har nu skickat ansökan om tillstånd och dispens för myggbekämpning 2022 i Forshaga till Naturvårdsverket. Ansökan omfattar samma ramområden som 2021. Hela ansökan finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

PÅ GÅNG

VECKA 3-8

Vi fortsätter arbeta enligt vår årsklocka.

VECKA 9

Avrapportering egenkontroll Forshaga skickas till Naturvårdsverket senast 28 februari.

VECKA 10

Samrådsmöte med operativa tillsynsmyndigheter i Nedre Dalälven inför ansökan om bekämpning 2023-2025

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »