Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2019-04-28 09:55

Beslut om myggbekämpning 2019

Den 26 april kom beslutet av Naturvårdsverket att medge bekämpning av översvämningsmygglarver vid Nedre Dalälven. Läs mer

2019-04-15 16:03

Nu jobbar vi även i Forshaga kommun

Under 2019 har fått i uppdrag av Forshaga kommun att förbereda för bekämpning av översvämningsmyggor 2020. Detta innebär bland annat fångst av blodsökande stickmygghonor varannan vecka och resultaten kommer att redovisas här på hemsidan.

2019-02-05 12:34

Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen

Den 24 januari skickade Naturvårdsverket hemställan till regeringen och överlämnar därmed frågan om tillåtlighet av bekämpning av larver av översvämningsmygg i Natura 2000-områden till regeringen, läs hemställan här.

PÅ GÅNG

Från och med 1 maj

Har vi beredskap inför eventuell stickmyggbekämpning.

VECKA 21

Monitoring-vecka och fångstresultat läggs ut på fredag. Kläckfällorna töms varje vecka

VECKA 23

Monitoring-vecka och fångstresultat läggs ut på fredag. Kläckfällorna töms varje vecka

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »