2016-06-13

Kontrollerna efter bekämpningen gav bra resultat med inga eller bara enstaka överlevande översvämningsmygglarver. Just nu är läget lugnt med relativt låga flöden i Dalälven men vår beredskap fortsätter såklart.

Den första juni välkomnade vi Sandra Holmgren som ny medarbetare inom Biologisk Myggkontroll/NEDAB. Sandra ska jobba som entomolog med egenkontroll-ansvar och fick en flygande start mitt i en bekämpningsinsats.


2016-06-05

I dag avslutades årets första myggbekämpningsinsats som hamnade på totalt 2037 ha. I morgon kör vi de sista kontrollerna efter bekämpningen.


2016-06-04

I dag bekämpade vi områden runt Gysinge, Sälja, Kerstinbo, Hedesunda, Sevallbo och Huddunge. I morgon fortsätter vi med områden vid Mehedeby och sedan avslutas denna bekämpningsinsats med områden vid Avesta.


2016-06-03

Bekämpningen runt Österfärnebo avslutades i kväll. I morgon fortsätter vi med områden runt Gysinge och Sälja.


2016-06-02

I morgon fredag fortsätter vi med områden runt Tärnsjö, och därefter flyttar vi vidare till Österfärnebo.


2016-06-02

Idag börjar årets första bekämpningsinsats och helikoptern kommer att vara i områden vid Bännbäck, Näckenbäck och Leknäs. Därefter fortsätter vi med områden runt Tärnsjö.


2016-05-30

Nu finns det översvämmade områden både vid Dalälven och i områden oberoende av Dalälven, t ex Hallsjön vid Huddunge. Kläckningen av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång och vi förbereder  för en bekämpningsinsats. Vi planerar att kalibrera spridarutrustningen onsdag eftermiddag, och bekämpningen börjar då onsdag kväll eller torsdag morgon. Vi återkommer med information om vilka områden som kommer att bekämpas.
senast ändrad måndag 13 juni 2016
ansvarig Martina Schäfer