Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2021-06-04 12:52

Bekämpning i Nedre Dalälven och Forshaga kommun

Under förmiddagen genomförs bekämpning i Avestaområdet vilket avslutar den mycket omfattande första bekämpningen för säsongen 2021. Vi har då utfört bekämpning av översvämningsmyggor i 5856 ha översvämmade områden inom 7 kommuner i Nedre Dalälven (klicka för karta) och i 280 ha inom Forshaga kommun (klicka för karta). Varmt tack till all extrapersonal som med stor entusiasm och utan klagan utfört omfattande arbetsuppgifter inför och efter bekämpning.
 

2021-05-26 13:50

Bekämpning i Nedre Dalälven

Nu har vi beslutat att börja myggbekämpning i Nedre Dalälven. Bekämpninginsatsen börjar imorgon, fortsätter över helgen och sluta tidigt v22.
 

2021-05-17 19:16

Lokala regn och vårflod - Vi förbereder oss

Den senaste tidens lokala regn har lett till ökade flöden i åar och andra lokala vattendrag. Även vårfloden i Dalälven och Klarälven är på gång. Det är för tidigt att säga om och när en bekämpning kommer ske. Vi fortsätter att hålla koll och förbereder oss för eventuella bekämpningar i Nedre Dalälven och Forshaga.
 

2021-05-07 14:49

Fortum säger "Vårfloden från fjällen är på gång"

Nu börjar avsmältningen i fjällkedja komma igång men snömängderna räcker inte till för att orsaka någon stor våröversvämning, varken i i Nedre Dalälven eller i Forshaga. Vi fortsätter hålla koll på översvämningar och stickmygglarver i dessa områden. Läs mer här

2020-12-17 11:13

Ansökan Forshaga 2021 är nu hos Miljödepartementet

Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen och Miljödepartementet har skickat ut den till nästa remissrunda. Hemställan finns att läsa här på Natuvårdsverkets hemsida.

2020-10-14 14:41

Ansökan Forshaga 2021

Ansökan för myggbekämpning i Forshaga 2021 är inlämnad till Naturvårdsverket som har påbörjat handläggningen. Hela ansökan samt tidsplanen för prövningen  hittas på Naturvårdsverkets hemsida.

PÅ GÅNG

VECKA 21

Flödet ökar i Nedre Dalälven och vi följer noga alla förändringar av vattennivåer. Bekämpningsinsatser aktualiseras dock först när vi hittar målarten Aedes sticticus. Håll dig uppdaterad om utvecklingen här på hemsidan. En del av teamet reser till Forshaga för att övervaka översvämningssituationen.

VECKA 22

Vi kommer att ge uppdateringar om situationen för alla ansvarsområden och fortsätta arbeta enligt vår årsklocka.

VECKA 23

Egenkontroll- och Monitoringprogrammen pågår.

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »