2016-07-19

Flödet och vattenståndet i Dalälven är fortfarande väldigt låga så det finns ingen risk för nya översvämningar. Områdena som kan drabbas av lokalt regn besöker vi cirka en gång i veckan för att hålla oss uppdaterade om situationen, men hittills har det varit lugnt även i dessa områden.2016-06-13

Kontrollerna efter bekämpningen gav bra resultat med inga eller bara enstaka överlevande översvämningsmygglarver. Just nu är läget lugnt med relativt låga flöden i Dalälven men vår beredskap fortsätter såklart.

Den första juni välkomnade vi Sandra Holmgren som ny medarbetare inom Biologisk Myggkontroll/NEDAB. Sandra ska jobba som entomolog med egenkontroll-ansvar och fick en flygande start mitt i en bekämpningsinsats.

senast ändrad tisdag 19 juli 2016
ansvarig Martina Schäfer