Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2021-10-04 11:02

Ansökan Forshaga 2022 inlämnad till Naturvårdsverket

Vi har nu skickat ansökan om tillstånd och dispens för myggbekämpning 2022 i Forshaga till Naturvårdsverket. Ansökan omfattar samma ramområden som 2021. Hela ansökan finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

2021-08-26 11:22

Bekämpningssäsongen avslutas

Översvämningarna i Nedre Dalälven under slutet av augusti har kläckt fram larver i sådan omfattning att bekämpning skulle kunna motiveras. Men det kyliga vädret ger en kraftigt minskad risk för att denna generation av översvämningsmyggor kommer para sig vilket krävs för att starta blodsugningsaktivitet. Vår bedömning är att denna generation översvämningsmyggor sannolikt inte kommer orsaka några betydande stickmyggproblem. Vi har därför beslutat att inte genomföra någon bekämpningsinsats denna gång och därmed avsluta vår bekämpningssäsong.

2021-08-19 08:36

Ny personal sökes

Biologisk Myggkontroll behöver utöka personalstyrkan inom den operativa verksamheten och nu inrättas två nya tjänster, Bekämpningsbiolog (2021#01) och Entomolog med forskningsprofil (2021#02).

PÅ GÅNG

VECKA 42-44

Vi fortsätter arbeta enligt vår årsklocka

VECKA 45

Hörande med länsstyrelsen Värmland enligt villkoren i Naturvårdsverkets tillstånd

VECKA 46

Informationsmöte med de operativa tillsynsmyndigheterna i Nedre Dalälven

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »