Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2018-04-18 19:37

Nu söker vi en fältassistent för sommaren 2018

Läs mer

2018-04-17 08:26

Naturvårdsverket har fattat beslut om bekämpning

Tillståndet inkluderar samma områden som i fjol och även samma villkor. Det finns vissa fel i beslutet som är påtalade och ska ses över. Läs mer

2018-03-20 09:03

Länsstyrelsen Dalarna har beviljat dispens för tre år

Länsstyrelsen Dalarna har gett treåriga dispenser för bekämpning med VectoBac G inom  Kungsgårdsholmarna och Prostnäsets naturreservat samt den delen av Färnebofjärdens nationalpark som ligger i Dalarna län.

PÅ GÅNG

VECKA 15

Vi förväntar oss beslutet om årets myggbekämpning från Naturvårdsverket.

VECKA 16

Vi jobbar på enligt årsklockan.

VECKA 17

Kläckfällorna inom egenkontroll-programmet sätts ut.

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 29 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »