Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2019-09-04 16:06

Bekämpning 2019 avslutad

Under bekämpningssäsongen 2019 behövdes en bekämpningsinsats i början av juni, därefter inträffade inga fler översvämningar. Nu har tillståndet för bekämpningen 2019 gått ut och vi fokuserar på nästa ansökan där vi planerar att söka för tre år för Nedre Dalälven.

PÅ GÅNG

VECKA 37

Sista monitoring-vecka och fångstresultat läggs ut på fredag, även sista tömning av kläckfällorna.
Hörande med länsstyrelserna enligt villkor 7 i tillståndet

VECKA 40

Samråd med tillsynsmyndigheterna inför nästa ansökan.

VECKA 42

Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg vid Nedre Dalälven och i Forshaga kommun skickas till NaturvårdsverketStickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »