Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2020-05-12 18:12

Bekämpning får genomföras i områden med tillstånd

Mark- och Miljödomstolen beslutade i dag att Naturvårdsverkets beslut ska gälla omedelbart i de delar som inte överklagats. Därmed finns det inget hinder att vid behov bekämpa i de områden med tillstånd.
 

2020-05-11 12:37

Begäran om verkställighet inlämnad

NEDAB har idag till Mark- och Miljödomstolen lämnat in en begäran om verkställighet för de delar av Naturvårdsverkets beslut där bekämpning beviljats, då det varit osäkert om beslutet vunnit laga kraft eller ej på grund av överklagan.
 

2020-04-30 12:22

Gävle kommun överklagar en del av Naturvårdsverkets beslut

En överklagan av Gävle kommun till Naturvårdsverket har nu lämnats in till Mark- och Miljödomstolen.  Kommunen överklagar den del av beslutet som gäller avslag för bekämpning i de tre Natura 2000-områdena Jordbärsmuren-Ålbo, Tjursöarkipelagen och Spjutholmen.

2020-04-23 09:44

Myggläget just nu

Som vanligt vid den tiden på året börjar stickmyggorna göra sig påminda. De första myggorna som är i luften nu är av en art där de vuxna honor övervintrar. Dessa stora stickmyggor har randiga ben och fläckar på vingarna, och kan vara rätt så besvärliga under kortare stunder. Vi har även gjort fältbesök både i Nedre Dalälven och Forshaga. Både Dalälven och Klarälven har lågt vatten och det är väldigt torr i marken. I några skogspölar i Forshaga hittade vi både larver och puppor av skogsmyggor, så man kan förvänta sig att de första skogsmyggorna är i luften om 1-2 veckor. Skogsmyggorna bekämpas inte. Översvämningsmyggorna som är målet för bekämpningen är kvar som ägg och är redo att kläckas om de hamnar i vatten vid en översvämning. Vi fortsätter att hålla koll i de aktuella områdena vid Dalälven och Klarälven.
 

2020-03-25 15:06

Naturvårdsverket har fattat beslut!

Den 26 mars kom Naturvårdsverkets beslut om myggbekämpning med tillstånd och dispens för bekämpning i Nedre Dalälven  för åren 2020-2022. Områden med tillstånd är som tidigare år och tre Natura 2000-områden, Spjutholmen, Tjursöarkipelagen och Jordbärsmuren-Ålbo, har återigen fått avslag. Beslutet med bilagor finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

Även beslutet for Forshaga är klart med tillstånd och dispens för bekämpning 2020. De sökta områden har beviljats förutom Natura 2000-området Näs som har fått avslag. Detta beslut finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

PÅ GÅNG

VECKA 19

Från och med 1 maj har vi beredskap för en eventuell bekämpningsinsats.
Första veckan med monitoring av stickmyggor vid Dalälven och i Forshaga, och första tömning av kläckfällor.

VECKA 20

Beredskap för eventuell bekämpning, tömning av kläckfällor.

VECKA 21

Beredskap för eventuell bekämpning, tömning av kläckfällor, stickmygg-monitoring

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »