Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2020-07-01 11:44

Intresserad av insekter - sök entomolog vikariatet

Vi söker en vikarie med kunskaper i entomologi som kan skolas in som ansvarig för egenkontrollprogrammet. Läs mer

2020-06-09 16:13

Lyckad bekämpningsinsats

Bekämpningsinsatsen den 28 maj omfattade 166 ha totalt, fördelade på områden vid Hallsjön, Storsjön, Vivastbo och Sevallbo. Insatsen gav bra resultat och vi förväntar oss ingen kläckning av översvämningsmyggor den närmaste tiden.

2020-05-27 16:43

Första bekämpningsinsats 2020.

Bekämpning kommer att genomföras i områden vid Hallsjön, Storsjön, Vivastbo och Sevallbo imorgon 28:e maj.

2020-05-26 12:58

Årets första bekämpningsinsats

Lokalt regn har gett översvämningar i några områden som inte är kopplade till Dalälven, till exempel Hallsjön vid Huddunge och Vivastbo, och kläckning av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång i värmen. I dessa områden förbereder vi nu för en bekämpningsinsats som är planerad för torsdagen 2020-05-28. Vi räknar med att kunna flyga alla områden på en dag. Mer information om vilka områden som behöver bekämpas kommer i morgon.

PÅ GÅNG

VECKA 27

Beredskap för eventuell bekämpning, tömning av kläckfällor, stickmygg-monitoring

VECKA 28

Beredskap för eventuell bekämpning, tömning av kläckfällor

VECKA 29

Beredskap för eventuell bekämpning, tömning av kläckfällor, stickmygg-monitoring

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »