Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2020-01-13 14:52

Aktuellt läge med ansökningarna

Processen för ansökan i Nedre Dalälven har gått vidare till nästa steg och Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen, läs här. Gällande ansökan för Forshaga så har vi lämnat vårt yttrande om remissvaren (läs här) och även för Forshaga blir nästa steg Naturvårdsverkets hemställan till regeringen.

2019-10-25 11:40

Ansökningar till Naturvårdsverket skickade

Den 15 oktober skickades ansökan om stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven för åren 2020-2022. Ansökan omfattar ramområden på totalt 12 543 ha, se områden här.  En ansökan om bekämpning i Forshaga kommun för 2020 och totalt 669,4 ha (se områden här) skickades till Naturvårdsverket den 24 oktober. På Naturvårdsverkets hemsida finns hela ansökan för Nedre Dalälven tillgänglig här, hela ansökan för Forshaga finns här.

PÅ GÅNG

VECKA 8 - 10

Vi jobbar på enligt årsklockan.

VECKA 11

Jan är på första mötet för VectorNet  i Amersfoort, Nederländerna

VECKA 13

Jan och Martina deltar på en workshop organiserad av European Mosquito Control Association (EMCA) i Speyer, Tyskland

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »