Information om läget för myggbekämpningen 2024 och 2025