Vi bekämpar vidare runt Färnebofjärden

I dag har vi bekämpat i områden i den nordvästra delen av Färnebofjärden runt Ista, Bärrek och Fågle. Vi planerar att köra klart där i morgon bitti och därefter kommer områdena vid Näckenbäck, Bännbäck och Leknäs. Dessa ytor flygs troligen väldigt tidigt fredag morgon. Därefter fortsätter vi med de södra och sydöstra delarna vid Norr Ekedal och jobbar vidare mot Tärnsjö.