Andra bekämpningen – Efter regn

Vi startar den andra bekämpningsinsats imorgon (19/6) om vädret tillåter. Regn har skapat översvämningar i områden som är bortkopplade från Dalälven vilka har orsakat en kläckning av översvämningsmygglarver. Bekämpning kommer ske i områdena kring Hallaren, Vivastbo och Dalkarlsbo. Om det inte blåser och rengar för mycket hoppas vi  kunna avsluta bekämpningsinasten under helgen. n