Bekämpning med helikopter börjar idag

Idag börjar spridningen av det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G med helikopter i områden vid Näckenbäck, Bännbäck och Leknäs samt områden runt Bärrek, Fägle, Ista och Österfärnebo. Därefter fortsätter vi mot Gysinge. Vädret kan orsaka uppehåll i spridningen eller ändringar i turordningen.