Bekämpningssäsongen avslutas

Översvämningarna i Nedre Dalälven under slutet av augusti har kläckt fram larver i sådan omfattning att bekämpning skulle kunna motiveras. Men det kyliga vädret ger en kraftigt minskad risk för att denna generation av översvämningsmyggor kommer para sig vilket krävs för att starta blodsugningsaktivitet. Vår bedömning är att denna generation översvämningsmyggor sannolikt inte kommer orsaka några betydande stickmyggproblem. Vi har därför beslutat att inte genomföra någon bekämpningsinsats denna gång och därmed avsluta vår bekämpningssäsong.