Första insatserna klara i Dalälven och Forshaga

I går kunde vi avsluta bekämpningen med helikoptern och idag gjordes de sista efterkontrollerna. Alla kontroller efter bekämpningen visar på mycket bra resultat med inga eller enstaka levande larver vid kontrollpunkterna. Insatsen vid Nedre Dalälven omfattade totalt 5653 hektar och insatsen i Forshaga inkluderade 204 hektar. För Forshaga finns nu Vectobac G för ca 350 […]

Mehedeby, Kågbo och Hedesunda på söndag

I dag söndag flyger vi områdena runt Mehedeby, Hyttön, Kågbo och Hedesunda. I morgon kör vi först klart dessa områden innan vi fortsätter till Avesta. Om allt går enligt planen kan vi avsluta bekämpningsinsatsen med helikopter på måndag och tar de sista efterkontrollerna på tisdag.

Vi fortsätter i Gysinge

Idag lördag kör vi områden runt Gysinge. Vi räknar med att bli klart med bekämpningen i Gysinge ikväll eller i morgon bitti, därefter fortsätter vi österut med områden vid Mehedeby, Kågbo, Söderfors och Hedesunda.

Tärnsjö och Gysinge näst på tur

Vi har nu på fredag eftermiddag börjat flyga områdena runt Tärnsjö och fortsätter där i morgon bitti med tidig start kl 4 på morgonen. Därefter flyttar vi vidare för att bekämpa i områdena runt Gysinge.

Vi bekämpar vidare runt Färnebofjärden

I dag har vi bekämpat i områden i den nordvästra delen av Färnebofjärden runt Ista, Bärrek och Fågle. Vi planerar att köra klart där i morgon bitti och därefter kommer områdena vid Näckenbäck, Bännbäck och Leknäs. Dessa ytor flygs troligen väldigt tidigt fredag morgon. Därefter fortsätter vi med de södra och sydöstra delarna vid Norr […]

Bekämpningen avslutad i Forshaga och fortsätter vid Dalälven

I kväll avslutas första bekämpningsinsatsen i Forshaga på totalt 204 ha. Därefter fortsätter vi direkt vid Dalälven och planerar att börja bekämpningen runt Österfärnebo på onsdag eftermiddag med fortsättning på torsdag. Helikoptern kommer vara i luften alla ljusa timmar.

Första bekämpningsinsats kommande vecka

Vi har nu påvisat de första larverna av översvämningsmyggan Aedes sticticus i Forshaga och planerar för en bekämpningsinsats där kommande vecka med helikopter på plats tisdagen 14 maj. Vi förväntar oss att larvkläckningen kommer i gång även i Nedre Dalälvsområdet när älven har stabiliserat sig under helgen. Den preliminära planen är att fortsätta med bekämpning […]

Fältsäsongen är i gång

Nu har fältsäsongen börjat och vi har mycket på gång. Vattennivån har varit hög ett tag och förväntas stiga ytterligare under veckan. Det finns redan stora översvämmade områden men det har varit för kallt och vi har inte hittat några översvämningsmygglarver än så länge. Vi fortsätter följa utvecklingen och är ute i fält igen för […]