Meny

 

Egenkontroll Forshaga

Enligt Naturvårdsverkets beslut genomförs ett egenkontrollprogram i Forshaga som innebär inventering av fjädermyggor (Chironomidae) för att få kunskap om likheter och skillnader mellan Dalälvens och Klarälvens fjädermyggsfauna. Fjädermyggorna, speciell underfamiljen Chironominae, är kända för att kunna påverkas av Bti. I Nedre Dalälven genomförs ett omfattande egenkontrollprogram (läs mer här) och kunskap därifrån kan även användas för Forshaga.

Säsongen 2020 började insamlingen av insekter i två studieområden, Edeby och Ådran (se karta) med 10 kläckfällor i varje område. Denna inventering fortsatte 2021 och planeras på samma sätt för 2022.