Första bekämpningsinsats kommande vecka

Vi har nu påvisat de första larverna av översvämningsmyggan Aedes sticticus i Forshaga och planerar för en bekämpningsinsats där kommande vecka med helikopter på plats tisdagen 14 maj. Vi förväntar oss att larvkläckningen kommer i gång även i Nedre Dalälvsområdet när älven har stabiliserat sig under helgen. Den preliminära planen är att fortsätta med bekämpning vid Nedre Dalälven från och med onsdag 15 maj.