Länsstyrelsen Dalarna har beviljat dispens för tre år