Naturvårdsverket hat fattat beslut

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut angående stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven och i Forshaga. Beslutet för Nedre Dalälven gäller för åren 2023 – 2025 och omfattar alla sökta ramområden förutom tre Natura 2000 – områden i Gävleborgs län, som hat fått avslag även tidigare år. Beslutet för Forshaga gäller 2023 och omfattar alla sökta ramområden.