Översvämning vid Klarälven, fortsatt lugnt vid Dalälven

Flödet i Klarälven har ökat och gett översvämningar i några områden i Forshaga kommun. På måndag kommer vi att kolla om och hur många översvämningsmygglarver har kläckt i dessa områden. Vid behov kan vi sätta in en bekämpningsinsats med kort varsel.nVid Dalälven är det fortsatt lugnt läge utan ökade flöden.