Meny


Publikationer på svenska


Lundström JO, Hesson J, Werner S. 2009. Kan West Nile-virus bli ett problem I Skåne och Sverige? Smittskydd Skåne, no 2 June: 4-5.

Lundström JO, Schäfer M. 2006. Myggor - ökänd grupp med okända arter. Biodiverse 11:14.

Schäfer M, Lundström JO. 2006. Mygg-GIS. Sinus 3: 4-6.

Landin J, Lundkvist E, Lundström JO. 2003. Biologisk mångfald är viktig, kapitel 8 i Värdefulla våtmarker – Skapande och nyttjande, editors. Karin Tonderski, Stefan Weisner & Jan Landin, VASTRA rapport 3.

Lundström JO, Leonardson L. 2003. Kan våtmarker bidra till miljöproblem?, kapitel 14 i Värdefulla våtmarker – Skapande och nyttjande, editors. Karin Tonderski, Stefan Weisner och Jan Landin, VASTRA rapport 3.

Lundström JO. 2001. Biologisk bekämpning av mygg. Miljöforskning för ett uthålligt samhälle 1: 32-35