Aktuellt myggläge

Varken Dalälven eller Klarälven hade en vårflod och inga översvämningar orsakade av älvarna har än så länge förekommit i år. Regnvädret den senaste tiden har fyllt på med vatten på en del ställen, men hittills har vi inte observerat någon stor kläckning av översvämningsmygglarver. Däremot är skogsmyggorna i luften och till exempel vid Storsjön i Möklinta förekommer stora mängder av Aedes cantans, sommarskogsmyggan, en stor stickmygga som kan drabba boende i närheten. Vi fortsätter kolla en eventuell kläckning av översvämningsmygglarver i områden som Hallsjön och Storsjön den närmaste tiden.n