Årets första bekämpning är klar!

I kväll avslutades årets första bekämpningsinsats. De omfattande översvämningarna resulterade i den största bekämpningen hittills på totalt 4411 ha. Kontrollerna efter bekämpningen har visat på lyckat resultat, och de sista kontrollerna genomförs i morgon.