Årets första bekämpningsinsats

Lokalt regn har gett översvämningar i några områden som inte är kopplade till Dalälven, till exempel Hallsjön vid Huddunge och Vivastbo, och kläckning av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång i värmen. I dessa områden förbereder vi nu för en bekämpningsinsats som är planerad för torsdagen 2020-05-28. Vi räknar med att kunna flyga alla områden på en dag. Mer information om vilka områden som behöver bekämpas kommer i morgon.