Myggläget just nu

Som vanligt vid den tiden på året börjar stickmyggorna göra sig påminda. De första myggorna som är i luften nu är av en art där de vuxna honor övervintrar. Dessa stora stickmyggor har randiga ben och fläckar på vingarna, och kan vara rätt så besvärliga under kortare stunder. Vi har även gjort fältbesök både i Nedre Dalälven och Forshaga. Både Dalälven och Klarälven har lågt vatten och det är väldigt torr i marken. I några skogspölar i Forshaga hittade vi både larver och puppor av skogsmyggor, så man kan förvänta sig att de första skogsmyggorna är i luften om 1-2 veckor. Skogsmyggorna bekämpas inte. Översvämningsmyggorna som är målet för bekämpningen är kvar som ägg och är redo att kläckas om de hamnar i vatten vid en översvämning. Vi fortsätter att hålla koll i de aktuella områdena vid Dalälven och Klarälven.n