Skogsmygg i luften

Nu är de första stickmyggorna i luften och på en del ställen finns det gott om skogsmygg. Även några Aedes sticticus, målarten för bekämpningen, har vi hittat bland myggen som flyger nu.  Dessa individer har kläckts tidigt när översvämningen började, samtidigt med skogsmyggorna, och då hade de hunnit bli puppor när bekämpningen genomfördes.nVi vill uppmärksamma att översvämningens omfattning är i paritet med läget sommaren 2000, ett extremt myggår innan projektet Biologisk Myggkontroll började, med till exempel  23000 stickmygg per fällnatt i Österfärnebo och 62100 stickmygg per fällnatt i Sälja.