Vårfloden är i gång

Vattenflödet i Dalälven är det högsta vi har varit med om på våren och översvämningarna är enorma. Vi har hittat larver av skogsmyggarterna som kläcks vid låg vattentemperatur. Till helgen väntas värme och vi följer noga utvecklingen för att kunna upptäcka en eventuell kläckning av översvämningsmygglarver så tidigt som möjligt.n